Fabrizio De Andrè Principe libero

Regia: Luca Facchini
DoP: Gian Enrico Bianchi